Nostalgia

Nostalgia I y II. Técnica mixta. 

Nostalgia I & II. Mixed media.